Capital Markets - tłumaczymy rynki kapitałowe

Komentarze

Okres zamknięty a skup akcji własnych

Okresy zamknięte zgodnie z rozporządzeniem MAR nie mają zastosowania do nabywania akcji własnych przez emitenta. Od tej zasady są jednak wyjątki.
Więcej
Okres zamknięty a skup akcji własnych

ICO a zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, alternatywnym funduszem inwestycyjnym jest instytucja wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności...
Więcej
ICO a zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Nowe Rozporządzenie Prospektowe – Podwyższenie progu wartości oferty publicznej bez prospektu emisyjnego

21 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z...
Więcej
Nowe Rozporządzenie Prospektowe – Podwyższenie progu wartości oferty publicznej bez prospektu emisyjnego

Jakie informacje może opublikować emitent po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego?

W procesie oferty publicznej nierzadko po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego, występują sytuacje w funkcjonowaniu spółki, które powinny zostać ujawnione...
Więcej
Jakie informacje może opublikować emitent po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego?

Zmiana ustawy o obrocie – rozszerzenie zakresu „oferowania”

21 marca 2018 roku weszła w życie zmieniona ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku („Ustawa”). Nowelizacja Ustawy ma na celu implementację...
Więcej
Zmiana ustawy o obrocie – rozszerzenie zakresu „oferowania”

Zmiany dla dostawców usług płatniczych – Dyrektywa PSD2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego PSD2 (Payment...
Więcej
Zmiany dla dostawców usług płatniczych – Dyrektywa PSD2

Zmiana rozporządzenia o wezwaniach

W dniu 16 września 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę...
Więcej
Zmiana rozporządzenia o wezwaniach

Aktualności

Prospekt XTPL S.A. zatwierdzony przez KNF. Kancelaria SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym w procesie

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny XTPL S.A. – firmy dostarczającej rewolucyjną technologię nanodruku. więcej >

SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym inwestora strategicznego przy utworzeniu joint venture w branży nieruchomościowej.

Zespół Rynków Kapitałowych kancelarii SSW Pragmatic Solutions doradzał przy negocjowaniu i zawarciu umowy joint venture pomiędzy dwoma inwestorami. więcej >

Prospekt ZPC „Otmuchów” S.A. zatwierdzony przez KNF. SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym w procesie

Grupa kapitałowa ZPC „Otmuchów” jest producentem słodyczy, słonych przekąsek i produktów śniadaniowych oraz zbożowych. więcej >

Debiut Ten Square Games S.A. na GPW. Zespół SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym Spółki w procesie IPO.

Ten Square Games S.A. z dużym sukcesem zadebiutowała dzisiaj na rynku głównym GPW. więcej >

Duże zainteresowanie ofertą publiczną akcji Ten Square Games S.A.

Jak podała Ten Square Games S.A. wartość oferty wyniosła ponad 94 mln PLN, a kapitalizacja spółki w momencie debiutu na GPW sięgnie ponad 330 mln PLN. więcej >

Prospekt Ten Square Games S.A. zatwierdzony przez KNF. SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym w procesie

Ten Square Games S.A. to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. więcej >

SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym przy emisji obligacji przez GetBack S.A. na kwotę ok. 7 mln PLN

Prawnicy z zespołu Rynków Kapitałowych SSW Pragmatic Solutions doradzali przy emisji obligacji wyemitowanych przez GetBack S.A. W ramach emisji przydzielono... więcej >

SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym przy emisji obligacji przez Capital Park S.A. na kwotę ok. 15 mln EUR

Prawnicy z zespołu Rynków Kapitałowych kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradzali przy emisji obligacji wyemitowanych przez Capital Park... więcej >

Zespół

:theone/f_name

Wojciech Szczepaniak

Partner w SSW Pragmatic Solutions

Wojciech Szczepaniak, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych...