Capital Markets - tłumaczymy rynki kapitałowe

Komentarze

Sektor gamingowy najszybciej rosnącym sektorem na Giełdzie Papierów Wartościowych

Jaka jest kondycja polskiego rynku kapitałowego oraz jakie są perspektywy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności gdy chodzi o...
Więcej
Sektor gamingowy najszybciej rosnącym sektorem na Giełdzie Papierów Wartościowych

PPK mogą stać się punktem przełomu dla polskiej giełdy

GPW i NC to świetne miejsce dla firm gamingowych, które pomaga im się rozwijać, musimy to rozszerzyć na inne branże i na polskiej giełdzie zapanuje dobra...
Więcej
PPK mogą stać się punktem przełomu dla polskiej giełdy

Okres zamknięty a skup akcji własnych

Okresy zamknięte zgodnie z rozporządzeniem MAR nie mają zastosowania do nabywania akcji własnych przez emitenta. Od tej zasady są jednak wyjątki.
Więcej
Okres zamknięty a skup akcji własnych

ICO a zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, alternatywnym funduszem inwestycyjnym jest instytucja wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności...
Więcej
ICO a zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Nowe Rozporządzenie Prospektowe – Podwyższenie progu wartości oferty publicznej bez prospektu emisyjnego

21 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z...
Więcej
Nowe Rozporządzenie Prospektowe – Podwyższenie progu wartości oferty publicznej bez prospektu emisyjnego

Jakie informacje może opublikować emitent po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego?

W procesie oferty publicznej nierzadko po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego, występują sytuacje w funkcjonowaniu spółki, które powinny zostać ujawnione...
Więcej
Jakie informacje może opublikować emitent po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego?

Zmiana ustawy o obrocie – rozszerzenie zakresu „oferowania”

21 marca 2018 roku weszła w życie zmieniona ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku („Ustawa”). Nowelizacja Ustawy ma na celu implementację...
Więcej
Zmiana ustawy o obrocie – rozszerzenie zakresu „oferowania”

Aktualności

Delisting WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zakończony. SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym w procesie

W ślad za decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. przeprowadziła proces delistingu, obejmujący zniesienie dematerializacji... więcej >

SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym CI Games S.A. w ofercie publicznej akcji spółki.

Akcje serii H wyemitowane przez CI Games S.A. zostały wpisane do Rejestu Przedsiębiorców, co zamyka proces wtórnej oferty publicznej spółki (SPO). więcej >

PPK mogą stać się punktem przełomu dla polskiej giełdy

GPW i NC to świetne miejsce dla firm gamingowych, które pomaga im się rozwijać, musimy to rozszerzyć na inne branże i na polskiej giełdzie zapanuje dobra... więcej >

Debiut BoomBit S.A. na GPW. Zespół SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym Spółki w procesie oferty publicznej

BoomBit S.A. zadebiutowała dzisiaj na rynku głównym GPW jako 461. spółka notowaną na rynku głównym i 4. tegoroczny debiutant! więcej >

Akcje serii I PGS Software S.A. wprowadzone do obrotu na GPW. SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym w procesie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuściła i wprowadziła do obrotu na rynku regulowanym akcje serii I spółki PGS Software S.A. Eksperci SSW... więcej >

SSW Pragmatic Solutions doradcą w procesie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.

SSW Pragmatic Solutions doradzała podmiotom z grupy Boryszew w procesie ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A. więcej >

Zespół

:theone/f_name

Edyta Rękawek

Senior Associate w SSW Pragmatic Solutions

Edyta Rękawek specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym, prawie korporacyjnym / fuzjach i przejęciach...