Debiut BoomBit S.A. na GPW. Zespół SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym Spółki w procesie oferty publicznej

Debiut BoomBit S.A. na GPW. Zespół SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym Spółki w procesie oferty publicznej

Szymon Okoń Dawid Brudzisz Tomasz Kwaśniewski GPW BoomBit
BoomBit S.A. zadebiutowała dzisiaj na rynku głównym GPW jako 461. spółka notowaną na rynku głównym i 4. tegoroczny debiutant!

Do obrotu wprowadzonych zostało 1,3 mln praw do akcji oraz 6 mln akcji W transzy inwestorów indywidualnych przydzielono 701.500 walorów z 1.300.000 akcji nowej emisji. Inwestorom instytucjonalnym przydzielono pozostałą część nowo emitowanych akcji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy w łącznej liczbie 550.000.

Nad przygotowaniem prospektu emisyjnego pracowali prawnicy z zespołu prawa rynków kapitałowych. Pracami zespołu kierował dr Szymon Okoń – partner w zespole prawa rynków kapitałowych SSW, wspierany przez Tomasza Kwaśniewskiego (associate) oraz Dawida Brudzisza (associate).

W transakcje zaangażowani byli również Tomasz Wickel – partner w zespole podatkowym oraz Przemysław Szabat (associate).

BoomBit jest jednym z największych producentów i wydawców gier mobilnych na świecie. Spółka powstała w Wielkiej Brytanii w 2012 roku, a aktualnie zajmuje silną pozycję rynkową w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Wielkiej Brytanii, na Słowacji i w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na produkcji i wydawaniu gier mobilnych.

W ramach prowadzonej działalności spółka stworzyła ponad 500 gier do sklepów na całym świecie. Najważniejsze gry autorstwa BoomBit to między innymi Dancing Line, Darts Club, Tiny Gladiators oraz Build a Bridge.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w projekt!

Powiązane