Dr Szymon Okoń współautorem publikacji „Is it a Low or High Price Anomaly? The Curious Case of the Polish Stock Market”

Dr Szymon Okoń współautorem publikacji „Is it a Low or High Price Anomaly? The Curious Case of the Polish Stock Market”

Szymon Okoń low-price effect finanse akcje
W dniu 26 maja 2015 r. dr Szymon Okoń wziął udział jako prelegent w konferencji naukowej XVI Conference Financial Management Theory and Practice we Wrocławiu.

Zaprezentował on pracę, w której przeprowadzono badania z zakresu finansów i dokonano analizy cen akcji ponad 850 spółek publicznych notowanych w Polsce w latach 2000-2014 w celu sprawdzenia czy anomalia rynkowa, tzw. low-price effect (uzyskiwanie wyższych stóp zwrotu z akcji o niższej wartości nominalnej), ma miejsce również na polskim rynku kapitałowym. Artykuł został uznany najlepszym artykułem konferencji otrzymując Best Paper Award.

Zachęcamy do lektury pod linkiem.

Powiązane