Everest Capital wyemitowało obligacje serii D o łącznej wartości 30 mln zł

Everest Capital wyemitowało obligacje serii D o łącznej wartości 30 mln zł

spółka emisja akcje
Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Everest Capital - spółka zależna Everest Finanse - wyemitowała 30 000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, podała spółka.

"Celem emisji w/w obligacji było pozyskanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na nabycie obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Everest Finanse, udzielenie pożyczki lub pożyczek Everest Finanse, przeznaczonej na spłatę przez Everest Finanse obligacji serii A o terminie wykupu przypadającym na 21 czerwca 2015 roku, oraz prowadzenie przez Everest Finanse bieżącej działalności operacyjnej" - głosi komunikat.

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją wynosiła nie więcej niż 30 000 obligacji serii D. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją wyniosła 30 osób (łącznie z subfunduszami). Ostatecznie instrumenty finansowe, po przeprowadzeniu redukcji, zostały przydzielone 29 inwestorom, którzy objęli 30 000 obligacji serii D po cenie emisyjnej równej 1 000 zł, podano również.

Subskrypcja obligacji serii D przeprowadzona została w dniach 7-14 kwietnia br. Przydział obligacji serii D nastąpił na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Everest Capital z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziału obligacji serii D.

Everest Finanse prowadzi działalność w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych w domu klienta.

(ISBnews)

Powiązane