KNF nałożyła 400 tys. zł kary na R. Krauzego za naruszenie obowiązków informacyjnych

KNF nałożyła 400 tys. zł kary na R. Krauzego za naruszenie obowiązków informacyjnych

obowiązek informacyjny spółka KNF
Warszawa, 28.05.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała w mocy decyzję z 21 stycznia 2014 r. i nałożyła na Ryszarda Krauzego karę pieniężną wysokości 400 tys. zł za naruszenie obowiązku informacyjnego. Krauze nie poinformował Komisji oraz spółki Petrolinvest w wymaganym prawem terminie o zmianie zamiaru dalszego zwiększania wraz z Prokom Investments oraz Osiedlem Wilanowskim Sp. z o.o. udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Petrolinvest w okresie 12 miesięcy od 28 grudnia 2011 r., podała Komisja.

Decyzja jest ostateczna (UKNF otrzymał potwierdzenie jej doręczenia), stało się więc możliwe przekazanie do publicznej wiadomości informacji o karze, wyjaśnia Komisja.

"Zgodnie z ustalonym w niniejszej sprawie stanem faktycznym w dniu 28 grudnia 2011 r. ukazał się raport bieżący nr 119/2011, w którym było zawarte oświadczenie Ryszarda Krauze o zamiarze zwiększania wraz z Prokom Investments S.A. oraz Osiedlem Wilanowskim Sp. z o.o. udziału w spółce do poziomu co najmniej 25% w kapitale zakładowym i w głosach w okresie od dnia 28 grudnia 2011 r. do dnia 28 grudnia 2012 r. We wskazanym okresie przedmiotowy zamiar nie został zrealizowany" - czytamy w komunikacie.

KNF podała, że wobec tego Ryszard Krauze powinien dokonać aktualizacji zadeklarowanego zamiaru i poinformować Komisję oraz spółkę o zmianie zadeklarowanego 28 grudnia 2011 r. zamiaru nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany. Obowiązki informacyjne nie zostały jednak wypełnione.

"Ryszard Krauze, nie zawiadamiając KNF i spółki o zmianie zamiaru zaangażowania w akcjonariacie spółki, naruszył art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie oraz przyczynił się do naruszenia zasady transparentności rynku kapitałowego, która stanowi fundament jego funkcjonowania" - napisała Komisja

Złożenie przez Ryszarda Krauze oświadczenia o zamiarze zwiększenia dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 15% ogólnej liczby głosów w spółce stanowiło istotną informację dla rynku, która mogła być brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i tym samym mogła wpływać na wolumen obrotu i kurs akcji spółki, podano także.

Komisja podała, że przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia na Ryszarda Krauze kary pieniężnej w związku z wypełnianiem przez niego obowiązków wynikających z ustawy o ofercie związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza spółki publicznej spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Informacja ta, w ocenie KNF,  odzwierciedla stopień naganności zachowania strony postępowania w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez naruszenie przepisów ustawy o ofercie.

(ISBnews)

Powiązane