KNF nałożyła 45 tys. zł kary na InterRisk TU

KNF nałożyła 45 tys. zł kary na InterRisk TU

KNF kary
Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews)- Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 45 tys. zł za niewypłacenie w określonym terminie odszkodowania z OC, poinformowała Komisja.

Kara została nałożona za „za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu" – czytamy w komunikacie.

InterRisk TU należy do grupy VIG Polska. 

(ISBnews)

Powiązane