Obligacje Enei o łącznej wartości 1 mld zł zadebiutują dziś na Catalyst

Obligacje Enei o łącznej wartości 1 mld zł zadebiutują dziś na Catalyst

emisja papierów dłużnych Catalyst obligacje
Warszawa, 15.05.2015 (ISBnews) - Obligacje 5-letnie na okaziciela Enei, o łącznej wartości 1 mld zł, zadebiutują na Catalyst w piątek, 15 maja, podała giełda. Będzie to 194. emitent papierów dłużnych na rynku Catalyst oraz 10. debiut na tym rynku w 2015 roku.

Papiery są oprocentowane wg stawki WIBOR 6M + 0,85%, data wykupu przypada 10 lutego 2020 r. Organizatorami emisji są ING Bank Śląski (lider konsorcjum), Bank Pekao, mBank i PKO BP, czytamy w komunikacie.

W lutym spółka poinformowała, że wyemitowała 5-letnie obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł. Obligacje wyemitowano jako obligacje na okaziciela. Obligacje są nominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej. Łączna wartość nominalna obligacji pierwszej serii wynosi 1 mld zł i została ona objęta przez 21 inwestorów, w tym 62,07% obligacji objęły banki, 30,66% obligacji towarzystwa funduszy inwestycyjnych i 7,27% obligacji otwarte fundusze emerytalne i ubezpieczyciele.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2013 r. spółka odnotowała ok. 9,15 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Powiązane