Nowe możliwości dla emitentów

Nowe możliwości dla emitentów

Wojciech Szczepaniak Katarzyna Jaroszyńska obligacje wieczyste obligacje podporządkowane obligacje
Nowa ustawa o obligacjach wprowadzi dwa nowe rodzaje obligacji – obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste.

1 lipca 2015 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o obligacjach, która wprowadza szereg zmian dostosowujących przepisy krajowe do potrzeb nowoczesnego rynku kapitałowego i regulacji obowiązujących na rozwiniętych rynkach finansowych. Rozszerzony został między innymi zakres instrumentów dostępnych dla emitenta o dwa nowe rodzaje obligacji – obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste.

Istotą obligacji podporządkowanych jest podporządkowanie wierzytelności z nich wynikających innym wierzytelnościom wobec emitenta. Oznacza to, że w sytuacji upadłości lub likwidacji emitenta, wierzytelności z obligacji podporządkowanych będą zaspokajane w dalszej kolejności.

Ustawodawca wyklucza przy tym możliwość dodatkowego zabezpieczenia obligacji podporządkowanych, aby uniknąć sytuacji, w której obligatariusz miałby prawo zaspokojenia jedynie z określonej części masy upadłości.

Obligacje podporządkowane są obarczone wyższym ryzykiem, w zamian za co zazwyczaj oferują inwestorom wyższy zwrot. Emitentom obligacje podporządkowane dają możliwość pozyskania kapitału bez ryzyka tworzenia konfliktu roszczeń różnych wierzycieli.

Nowa ustawa wprowadza również obligacje wieczyste, tzw. perpetual bonds. Obligacje te, co do zasady, nie posiadają daty wykupu, a zobowiązanie emitenta polega na wypłacie obligatariuszom stałego dochodu w postaci odsetek przez czas nieoznaczony.

Emitent będzie miał jednak możliwość zastrzeżenia w warunkach emisji prawa wykupu obligacji wieczystych - będzie można je wykonać nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty emisji obligacji.

Obligacje wieczyste stają się wymagalne zawsze w przypadku ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji emitenta oraz zwłoki emitenta w wypłacie wynikających z obligacji świadczeń na rzecz obligatariuszy, oraz w wypadkach wskazanych w warunkach emisji.

Obligacje wieczyste są atrakcyjną ofertą dla inwestorów, ponieważ stanowią stałe i pewne źródło dochodu. Dla emitentów obligacje wieczyste to sposób na pozyskanie długoterminowego kapitału -  co więcej, ponieważ obligacje wieczyste nie podlegają wykupowi, nie są traktowane przez banki jako dług obciążający konto emitenta.

Zarówno obligacje podporządkowane, jak i obligacje wieczyste są wykorzystywane na rozwiniętych rynkach kapitałowych. Można się zatem spodziewać, że wprowadzenie tych instrumentów sprawi, że staną się one bardziej popularne na polskim rynku kapitałowym.


Autorzy

:theone/f_name

Wojciech Szczepaniak

Partner w Kancelarii SSW

Wojciech Szczepaniak, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych...

Zapraszamy do zapoznania się z naszą praktyką w tym zakresie:

Powiązane