Tag: AFI
Usługi White Label ZAFI dla alternatywnych funduszy bez zarządzającego

Z uwagi na brak terminowej transpozycji Dyrektywy AIFMD, polscy zarządzający funduszami PE w pewnych przypadkach nie będą mogli pełnić roli ZAFI wobec...
Więcej
Usługi White Label ZAFI dla alternatywnych funduszy bez zarządzającego

Trzy etapy dopuszczenia do działalności ZAFI spoza UE

W Polsce działalność ZAFI spoza UE aktualnie nie podlega ograniczeniom – sytuacja ta ulegnie zmianie w wyniku implementacji Dyrektywy AIFMD
Więcej
Trzy etapy dopuszczenia do działalności ZAFI spoza UE

Konsekwencje implementacji dyrektyw ZAFI oraz UCITS V

Jednoczesna implementacja dyrektyw ZAFI (AIFMD) oraz UCITS V w Polsce oznacza szereg zmian w sposobie działania funduszy inwestycyjnych
Więcej
Konsekwencje implementacji dyrektyw ZAFI oraz UCITS V