Tag: AIFMD
Czy profesjonalne zarządzanie majątkiem rodzinnym zostanie objęte dyrektywą ZAFI?

Projekt ustawy implementującej Dyrektywę ZAFI nie powtarza jednego z podstawowych wyłączeń z katalogu zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi...
Więcej
Czy profesjonalne zarządzanie majątkiem rodzinnym zostanie objęte dyrektywą ZAFI?

Bezpośrednie stosowanie dyrektywy ZAFI

Dyrektywa ZAFI nadal nie została implementowana do polskiego porządku prawnego. Czy możliwe jest jednak jej bezpośrednie stosowanie w Polsce?
Więcej
Bezpośrednie stosowanie dyrektywy ZAFI

Konsekwencje implementacji dyrektyw ZAFI oraz UCITS V

Jednoczesna implementacja dyrektyw ZAFI (AIFMD) oraz UCITS V w Polsce oznacza szereg zmian w sposobie działania funduszy inwestycyjnych
Więcej
Konsekwencje implementacji dyrektyw ZAFI oraz UCITS V

Trzy etapy dopuszczenia do działalności ZAFI spoza UE

W Polsce działalność ZAFI spoza UE aktualnie nie podlega ograniczeniom – sytuacja ta ulegnie zmianie w wyniku implementacji Dyrektywy AIFMD
Więcej
Trzy etapy dopuszczenia do działalności ZAFI spoza UE

Marketing pasywny jako remedium na obowiązki dyrektywy AIFMD?

Zgodnie z Dyrektywą AIFMD „wprowadzanie do obrotu” musi następować z inicjatywy zarządzającego. Taki sposób definiowania tego pojęcia stał się podstawą...
Więcej
Marketing pasywny jako remedium na obowiązki dyrektywy AIFMD?

Gdzie leżą granice outsourcingu?

Dyrektywa AIFMD wprowadza rygorystyczne ramy dla outsourcingu usług zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Więcej
Gdzie leżą granice outsourcingu?