Tag: dobre praktyki gpw
Dobre Praktyki GPW 2016: nowe zasady dotyczące niezależnych członków rady nadzorczej

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku, modyfikują w stosunku do poprzednio obowiązującej wersji tego dokumentu...
Więcej
Dobre Praktyki GPW 2016: nowe zasady dotyczące niezależnych członków rady nadzorczej