Tag: dyrektywa
Lepsza ochrona akcjonariuszy na podstawie nowych regulacji unijnych

6 czerwca 2017 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2007/36/WE w zakresie...
Więcej
Lepsza ochrona akcjonariuszy na podstawie nowych regulacji unijnych

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności depozytariusza

Projekt ustawy nowelizującej ustawę o funduszach inwestycyjnych, implementujący do polskiego porządku prawnego Dyrektywę UCITS V zawiera jedną z najważniejszych...
Więcej
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności depozytariusza

Trzy etapy dopuszczenia do działalności ZAFI spoza UE

W Polsce działalność ZAFI spoza UE aktualnie nie podlega ograniczeniom – sytuacja ta ulegnie zmianie w wyniku implementacji Dyrektywy AIFMD
Więcej
Trzy etapy dopuszczenia do działalności ZAFI spoza UE

Gdzie leżą granice outsourcingu?

Dyrektywa AIFMD wprowadza rygorystyczne ramy dla outsourcingu usług zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Więcej
Gdzie leżą granice outsourcingu?

Bezpośrednie stosowanie dyrektywy ZAFI

Dyrektywa ZAFI nadal nie została implementowana do polskiego porządku prawnego. Czy możliwe jest jednak jej bezpośrednie stosowanie w Polsce?
Więcej
Bezpośrednie stosowanie dyrektywy ZAFI