Tag: emisja
Nowe Rozporządzenie Prospektowe – omówienie najistotniejszych obowiązujących zmian

W dniu 14 czerwca 2017 roku Parlament Europejski i Rada wydały rozporządzenie 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą...
Więcej
Nowe Rozporządzenie Prospektowe – omówienie najistotniejszych obowiązujących zmian

Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradcą prawnym przy emisji obligacji serii A emitowanych przez spółkę z grupy Benefit Systems S.A.

Prawnicy z zespołu Rynków Kapitałowych kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradzali przy emisji obligacji serii A, wyemitowanych przez...
Więcej
Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradcą prawnym przy emisji obligacji serii A emitowanych przez spółkę z grupy Benefit Systems S.A.

Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradcą prawnym przy emisji obligacji serii L emitowanych przez Capital Park S.A.

Prawnicy z zespołu Rynków Kapitałowych kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradzali przy emisji obligacji serii L, wyemitowanych przez...
Więcej
Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradcą prawnym przy emisji obligacji serii L emitowanych przez Capital Park S.A.

GetBack S.A. wyemitowała obligacje serii od VA do VE o łącznej wartości nominalnej 38 mln PLN. Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradcą prawnym w procesie

GetBack S.A., wiodąca spółka z branży windykacyjnej, dokonała emisji pięciu serii obligacji (serie od VA do VE) o łącznej wartości nominalnej 38 mln PLN....
Więcej
GetBack S.A. wyemitowała obligacje serii od VA do VE o łącznej wartości nominalnej 38 mln PLN. Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradcą prawnym w procesie
Podmiot z grupy GetBack wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej do 105 mln PLN. Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradcą prawnym w procesie

Warunki emisji obligacji

1 lipca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o obligacjach, która wprowadza na polski rynek nowoczesne instytucje wykorzystywane na rozwiniętych...
Więcej
Warunki emisji obligacji

Rafako planuje emisję do 15,33 mln akcji serii J bez prawa poboru

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Rafako podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nie więcej...
Więcej
Rafako planuje emisję do 15,33 mln akcji serii J bez prawa poboru

Wydawca m.in. 'Parkietu' i 'Rzeczpospolitej' chce wejść na GPW w tym roku

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Wydawca m.in. "Parkietu" i "Rzeczpospolitej" planuje wejście na GPW w Warszawie, poinformował właściciel Grupy Gremi Grzegorz...
Więcej
Wydawca m.in. 'Parkietu' i 'Rzeczpospolitej' chce wejść na GPW w tym roku

Jak zmienić warunki emisji obligacji?

Jedną z kluczowych zmian, wprowadzanych przez nową ustawę o obligacjach, jest ustanowienie instytucji zgromadzenia obligatariuszy, będącego reprezentacją...
Więcej
Jak zmienić warunki emisji obligacji?

Everest Capital wyemitowało obligacje serii D o łącznej wartości 30 mln zł

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Everest Capital - spółka zależna Everest Finanse - wyemitowała 30 000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej...
Więcej
Everest Capital wyemitowało obligacje serii D o łącznej wartości 30 mln zł

Hyperion wyemitował obligacje 3-letnie serii D o łącznej wartości 8,17 mln zł

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) – Hyperion zamknął emisję obligacji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości 8,17 mln zł i rozważy wprowadzenie...
Więcej
Hyperion wyemitował obligacje 3-letnie serii D o łącznej wartości 8,17 mln zł