Tag: emisja papierów dłużnych
Obligacje Enei o łącznej wartości 1 mld zł zadebiutują dziś na Catalyst

Warszawa, 15.05.2015 (ISBnews) - Obligacje 5-letnie na okaziciela Enei, o łącznej wartości 1 mld zł, zadebiutują na Catalyst w piątek, 15 maja, podała...
Więcej
Obligacje Enei o łącznej wartości 1 mld zł zadebiutują dziś na Catalyst