Tag: Family Offices
Czy profesjonalne zarządzanie majątkiem rodzinnym zostanie objęte dyrektywą ZAFI?

Projekt ustawy implementującej Dyrektywę ZAFI nie powtarza jednego z podstawowych wyłączeń z katalogu zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi...
Więcej
Czy profesjonalne zarządzanie majątkiem rodzinnym zostanie objęte dyrektywą ZAFI?