Tag: FIZ
Zabezpieczanie zobowiązań przez FIZ nieruchomościowy

Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) mogą nabywać własność lub współwłasność nieruchomości. Jednak czy i w jakim zakresie dopuszczalne jest wykorzystywanie...
Więcej
Zabezpieczanie zobowiązań przez FIZ nieruchomościowy

Niewykorzystywany potencjał FIZ

Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) jako jedyne spośród funduszy mogą inwestować bezpośrednio w nieruchomości. Większość FIZ wykorzystuje jednak do tego...
Więcej
Niewykorzystywany potencjał FIZ