Tag: fundusze inwestycyjne
Zmiany w zasadach wynagradzania i przechowywania aktywów przez TFI

Zagadnienia polityki wynagrodzeń i sposobu przechowywania aktywów to kolejne kwestie regulowane przez Dyrektywę UCITS V, które znalazły odzwierciedlenie...
Więcej
Zmiany w zasadach wynagradzania i przechowywania aktywów przez TFI

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności depozytariusza

Projekt ustawy nowelizującej ustawę o funduszach inwestycyjnych, implementujący do polskiego porządku prawnego Dyrektywę UCITS V zawiera jedną z najważniejszych...
Więcej
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności depozytariusza