Tag: ICO
ICO a zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, alternatywnym funduszem inwestycyjnym jest instytucja wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności...
Więcej
ICO a zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi