Tag: informacje poufne
Wykorzystywanie informacji poufnych

Rozporządzenie Market Abuse Regulation („Rozporządzenie MAR”), stosowane od dnia 3 lipca 2016 roku, doprecyzowuje pojęcie wykorzystywania informacji poufnych.
Więcej
Wykorzystywanie informacji poufnych