Tag: informacyjne
O czym poinformują nas emitenci?

Dnia 3 lipca 2016 roku zacznie być stosowane obowiązujące już Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć...
Więcej
O czym poinformują nas emitenci?

Wzrośnie przejrzystość rynku kapitałowego

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej wprowadzi dwie ważne zmiany poprawiające przejrzystość rynku kapitałowego – zmianę definicji podmiotu dominującego...
Więcej
Wzrośnie przejrzystość rynku kapitałowego