Tag: instrumenty finansowe
Badanie rynku – nowa możliwość ujawniania informacji poufnych

Rozporządzenie MAR (ang. Market Abuse Regulation), stosowane od dnia 3 lipca 2016 roku, wprowadza nową możliwość dozwolonego ujawniania informacji poufnych...
Więcej
Badanie rynku – nowa możliwość ujawniania informacji poufnych