Tag: KNF
Prospekt XTPL S.A. zatwierdzony przez KNF. Kancelaria SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym w procesie

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny XTPL S.A. – firmy dostarczającej rewolucyjną technologię nanodruku.
Więcej
Prospekt XTPL S.A. zatwierdzony przez KNF. Kancelaria SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym w procesie

Powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej – nowe regulacje

W dniu 21 czerwca 2017 r. weszła w życie nowa Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa”), uchylająca dotychczasową...
Więcej
Powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej – nowe regulacje
KNF zatwierdziła prospekt emisyjny „PGS Software” S.A. Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradcą prawnym w procesie.

KNF nałożyła 400 tys. zł kary na R. Krauzego za naruszenie obowiązków informacyjnych

Warszawa, 28.05.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała w mocy decyzję z 21 stycznia 2014 r. i nałożyła na Ryszarda Krauzego karę...
Więcej
KNF nałożyła 400 tys. zł kary na R. Krauzego za naruszenie obowiązków informacyjnych

Rząd przyjął projekt zmian mi.n. ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych...
Więcej
Rząd przyjął projekt zmian mi.n. ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

KNF wznowiła postępowanie ws. prospektu Oriona, debiut na GPW możliwy w III kw.

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wznowiła na wniosek Orion Investment postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu...
Więcej
KNF wznowiła postępowanie ws. prospektu Oriona, debiut na GPW możliwy w III kw.

Czy członkowie zarządów ujawnią więcej transakcji?

Rozporządzenie Market Abuse Regulation (MAR) wprowadza zmiany w zakresie insider trading, czyli transakcji dokonywanych przez członków organów zarządzających...
Więcej
Czy członkowie zarządów ujawnią więcej transakcji?

KNF zwróciła się o zawieszenie obrotu akcjami 4 spółek w zw. z brakiem raportów

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Mewa, MSX Resources, PBO...
Więcej
KNF zwróciła się o zawieszenie obrotu akcjami 4 spółek w zw. z brakiem raportów

KNF nałożyła 45 tys. zł kary na InterRisk TU

Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews)- Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group karę...
Więcej
KNF nałożyła 45 tys. zł kary na InterRisk TU

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Etos - właściciela marki Diverse

Warszawa, 21.04.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Etos - właściciela marki odzieżowej Diverse -...
Więcej
KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Etos - właściciela marki Diverse

Mysław wycofał z KNF prospekt emisyjny dot. przejścia na rynek główny i emisji

Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) - Zarząd Zakładów Mięsnych Mysław wycofał wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego...
Więcej
Mysław wycofał z KNF prospekt emisyjny dot. przejścia na rynek główny i emisji

KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych spółkę Obligacje.pl

Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych spółkę Obligacje.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,...
Więcej
KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych spółkę Obligacje.pl

KNF wpisała T-Mobile na listę ostrzeżeń za usługę ubezpieczeniową bez zezwolenia

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała T-Mobile Polska na listę ostrzeżeń publicznych w związku z oferowaniem przez...
Więcej
KNF wpisała T-Mobile na listę ostrzeżeń za usługę ubezpieczeniową bez zezwolenia

KNF zatwierdziła prospekt Uniwheels, max. wartość oferty to ok. 547,5 mln zł

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła dziś prospekt emisyjny sporządzony przez spółkę Uniwheels w związku z ofertą...
Więcej
KNF zatwierdziła prospekt Uniwheels, max. wartość oferty to ok. 547,5 mln zł