Tag: nowelizacja ustawy o obligacjach
Obligacje przychodowe – nowe regulacje

Obowiązująca od dnia 1 lipca 2015 roku ustawa o obligacjach szczegółowo reguluje funkcjonowanie tzw. obligacji przychodowych. Nowa regulacja częściowo...
Więcej
Obligacje przychodowe – nowe regulacje

Ustawa o obligacjach 2015: nowe regulacje wykupu obligacji

Ustawa o obligacjach, obowiązująca od dnia 1 lipca 2015 roku, wprowadza nowe regulacje dotyczące przesłanek i procedury wykupu obligacji.
Więcej
Ustawa o obligacjach 2015: nowe regulacje wykupu obligacji

Nowi emitenci – zmiany w ustawie o obligacjach

Nowa ustawa o obligacjach wprowadza na polski rynek emisji obligacji szereg rozwiązań funkcjonujących już na rozwiniętych rynkach finansowych. Jedną ze...
Więcej
Nowi emitenci – zmiany w ustawie o obligacjach

O zabezpieczeniu obligacji

1 lipca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o obligacjach. Doprecyzowuje ona obowiązujące dotychczas przepisy o ustanawianiu zabezpieczeń wierzytelności...
Więcej
O zabezpieczeniu obligacji

Funkcjonowanie zgromadzenia obligatariuszy

Nowa Ustawa o obligacjach, która wejdzie w życie 1 lipca 2015 roku, wprowadza do polskiego porządku prawnego instytucję zgromadzenia obligatariuszy. Podstawową...
Więcej
Funkcjonowanie zgromadzenia obligatariuszy