Tag: obowiązki informacyjne
Nowe sankcje dla spółek publicznych

26 listopada 2015 roku upływa termin implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 roku zmieniającej dyrektywę...
Więcej
Nowe sankcje dla spółek publicznych

Wykorzystywanie informacji poufnych

Rozporządzenie Market Abuse Regulation („Rozporządzenie MAR”), stosowane od dnia 3 lipca 2016 roku, doprecyzowuje pojęcie wykorzystywania informacji poufnych.
Więcej
Wykorzystywanie informacji poufnych