Tag: orzecznictwo
Brak możliwości poddania się egzekucji na rzecz "każdorazowego obligatariusza"

W podjętej w składzie 3 sędziów uchwale z dnia 28 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy rozstrzygnął, iż w tytule egzekucyjnym w postaci aktu notarialnego, w...
Więcej
Brak możliwości poddania się egzekucji na rzecz