Tag: Rejestracja
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pod koniec listopada 2017 roku do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym („Ustawa”). Ustawa ma wejść w życie...
Więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym