Tag: Rozporządzenie MAR
Badanie rynku – nowa możliwość ujawniania informacji poufnych

Rozporządzenie MAR (ang. Market Abuse Regulation), stosowane od dnia 3 lipca 2016 roku, wprowadza nową możliwość dozwolonego ujawniania informacji poufnych...
Więcej
Badanie rynku – nowa możliwość ujawniania informacji poufnych

Wykorzystywanie informacji poufnych

Rozporządzenie Market Abuse Regulation („Rozporządzenie MAR”), stosowane od dnia 3 lipca 2016 roku, doprecyzowuje pojęcie wykorzystywania informacji poufnych.
Więcej
Wykorzystywanie informacji poufnych

Czy członkowie zarządów ujawnią więcej transakcji?

Rozporządzenie Market Abuse Regulation (MAR) wprowadza zmiany w zakresie insider trading, czyli transakcji dokonywanych przez członków organów zarządzających...
Więcej
Czy członkowie zarządów ujawnią więcej transakcji?