Tag: solicitation
Marketing pasywny jako remedium na obowiązki dyrektywy AIFMD?

Zgodnie z Dyrektywą AIFMD „wprowadzanie do obrotu” musi następować z inicjatywy zarządzającego. Taki sposób definiowania tego pojęcia stał się podstawą...
Więcej
Marketing pasywny jako remedium na obowiązki dyrektywy AIFMD?