Tag: spółki publiczne
Nowe sankcje dla spółek publicznych

26 listopada 2015 roku upływa termin implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 roku zmieniającej dyrektywę...
Więcej
Nowe sankcje dla spółek publicznych

Zakładnicy mniejszości

Jeszcze kilka lat temu zamieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia punktu dotyczącego powołania rewidenta do spraw szczególnych elektryzowało cały...
Więcej
Zakładnicy mniejszości