Tag: Ustawa o biegłych rewidentach
Powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej – nowe regulacje

W dniu 21 czerwca 2017 r. weszła w życie nowa Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa”), uchylająca dotychczasową...
Więcej
Powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej – nowe regulacje