Tag: ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do opłat na rzecz systemu nadzoru

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”) wprowadziła, z dniem 1 stycznia...
Więcej
Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do opłat na rzecz systemu nadzoru