Tag: ustawa o obligacjach
Funkcjonowanie zgromadzenia obligatariuszy

Nowa Ustawa o obligacjach, która wejdzie w życie 1 lipca 2015 roku, wprowadza do polskiego porządku prawnego instytucję zgromadzenia obligatariuszy. Podstawową...
Więcej
Funkcjonowanie zgromadzenia obligatariuszy