Tag: walne zgromadzenie
Zakładnicy mniejszości

Jeszcze kilka lat temu zamieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia punktu dotyczącego powołania rewidenta do spraw szczególnych elektryzowało cały...
Więcej
Zakładnicy mniejszości