Tag: White Label ZAFI
Usługi White Label ZAFI dla alternatywnych funduszy bez zarządzającego

Z uwagi na brak terminowej transpozycji Dyrektywy AIFMD, polscy zarządzający funduszami PE w pewnych przypadkach nie będą mogli pełnić roli ZAFI wobec...
Więcej
Usługi White Label ZAFI dla alternatywnych funduszy bez zarządzającego