Tag: wyjątki prospektowe
Nowe Rozporządzenie Prospektowe – omówienie najistotniejszych obowiązujących zmian

W dniu 14 czerwca 2017 roku Parlament Europejski i Rada wydały rozporządzenie 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą...
Więcej
Nowe Rozporządzenie Prospektowe – omówienie najistotniejszych obowiązujących zmian