Tag: zabezpieczenie
Czym jest zastaw rejestrowy na wierzytelnościach podlegających prawu obcemu

Zastaw rejestrowy ma na celu zabezpieczenie czyjejś wierzytelności (czyli prawa do żądania spełnienia przez dłużnika danego zobowiązania). Z momentem ustanowienia...
Więcej
Czym jest zastaw rejestrowy na wierzytelnościach podlegających prawu obcemu

Brak możliwości poddania się egzekucji na rzecz "każdorazowego obligatariusza"

W podjętej w składzie 3 sędziów uchwale z dnia 28 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy rozstrzygnął, iż w tytule egzekucyjnym w postaci aktu notarialnego, w...
Więcej
Brak możliwości poddania się egzekucji na rzecz