Tag: zabezpieczenie obligacji
O zabezpieczeniu obligacji

1 lipca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o obligacjach. Doprecyzowuje ona obowiązujące dotychczas przepisy o ustanawianiu zabezpieczeń wierzytelności...
Więcej
O zabezpieczeniu obligacji