Tag: ZAFI
Usługi White Label ZAFI dla alternatywnych funduszy bez zarządzającego

Z uwagi na brak terminowej transpozycji Dyrektywy AIFMD, polscy zarządzający funduszami PE w pewnych przypadkach nie będą mogli pełnić roli ZAFI wobec...
Więcej
Usługi White Label ZAFI dla alternatywnych funduszy bez zarządzającego

Bezpośrednie stosowanie dyrektywy ZAFI

Dyrektywa ZAFI nadal nie została implementowana do polskiego porządku prawnego. Czy możliwe jest jednak jej bezpośrednie stosowanie w Polsce?
Więcej
Bezpośrednie stosowanie dyrektywy ZAFI

Konsekwencje implementacji dyrektyw ZAFI oraz UCITS V

Jednoczesna implementacja dyrektyw ZAFI (AIFMD) oraz UCITS V w Polsce oznacza szereg zmian w sposobie działania funduszy inwestycyjnych
Więcej
Konsekwencje implementacji dyrektyw ZAFI oraz UCITS V

Trzy etapy dopuszczenia do działalności ZAFI spoza UE

W Polsce działalność ZAFI spoza UE aktualnie nie podlega ograniczeniom – sytuacja ta ulegnie zmianie w wyniku implementacji Dyrektywy AIFMD
Więcej
Trzy etapy dopuszczenia do działalności ZAFI spoza UE

Marketing pasywny jako remedium na obowiązki dyrektywy AIFMD?

Zgodnie z Dyrektywą AIFMD „wprowadzanie do obrotu” musi następować z inicjatywy zarządzającego. Taki sposób definiowania tego pojęcia stał się podstawą...
Więcej
Marketing pasywny jako remedium na obowiązki dyrektywy AIFMD?

Gdzie leżą granice outsourcingu?

Dyrektywa AIFMD wprowadza rygorystyczne ramy dla outsourcingu usług zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Więcej
Gdzie leżą granice outsourcingu?