Tag: zarządzanie ryzykiem
Zmiany w zasadach wynagradzania i przechowywania aktywów przez TFI

Zagadnienia polityki wynagrodzeń i sposobu przechowywania aktywów to kolejne kwestie regulowane przez Dyrektywę UCITS V, które znalazły odzwierciedlenie...
Więcej
Zmiany w zasadach wynagradzania i przechowywania aktywów przez TFI