Tag: zmiana warunków emisji
Jak zmienić warunki emisji obligacji?

Jedną z kluczowych zmian, wprowadzanych przez nową ustawę o obligacjach, jest ustanowienie instytucji zgromadzenia obligatariuszy, będącego reprezentacją...
Więcej
Jak zmienić warunki emisji obligacji?