Tag: zobowiązanie
Zabezpieczanie zobowiązań przez FIZ nieruchomościowy

Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) mogą nabywać własność lub współwłasność nieruchomości. Jednak czy i w jakim zakresie dopuszczalne jest wykorzystywanie...
Więcej
Zabezpieczanie zobowiązań przez FIZ nieruchomościowy