Dawid Brudzisz

Associte w SSW Pragmatic Solutions

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie studiuje na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Wcześniej studiował również na University of Applied Sciences we Frankfurcie nad Menem. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa rynków kapitałowych i projektów restrukturyzacyjnych.

Ostatnie projekty

  • Uczestniczył w przygotowaniu prospektu emisyjnego związanego z pierwszą ofertą publiczną akcji spółki działającej na rynku producentów napojów funkcjonalnych.
  • Uczestniczył w procesie emisji obligacji przez spółkę będącą czołowym producentem maszyn i systemów stosowanych w górnictwie (spółka notowana na GPW), który obejmował między innymi przygotowanie kompletu dokumentów związanych z emisją.
  • Uczestniczył w procesie emisji obligacji przez spółkę będącą liderem rynku sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Zainteresowania