Praktyka

Edyta Rękawek

Senior Associate w SSW Pragmatic Solutions

Edyta Rękawek specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym, prawie korporacyjnym / fuzjach i przejęciach oraz prawie rynku kapitałowego. Uczestniczyła w licznych transakcjach kapitałowych, transakcjach finansowania oraz transakcjach fuzji i przejęć, zarówno typu asset deal jak i share deal, o charakterze krajowym i międzynarodowym. Przygotowuje również opinie prawne i memoranda w zakresie prawa bankowego, finansowego i prawa spółek handlowych oraz dokonuje analiz due diligence dotyczących finansowania i spraw korporacyjnych.

Ostatnie projekty

  • Doradztwo na rzecz największej w Polsce i pierwszej spółki z sektora usług personalnych notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w związku z pierwszym w historii polskiego rynku kapitałowego wprowadzeniem na Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie poprzez techniczny dual listing, bez wykorzystania instrumentów pochodnych.
  • Doradztwo na rzecz jednej z największych grup energetycznych w Polsce w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o wartości ponad 2 mld zł, uznawaną za jedno z największych IPO w Europie Środkowej.
  • Doradztwo na rzecz kluczowych polskich spółek, w tym z następujących obszarów działalności: sektor budowlany, sektor energetyczny, sektor mediów, sektor dóbr luksusowych, w przedmiocie pierwszej oferty publicznej oraz dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zainteresowania