Katarzyna Jaroszyńska

Senior Associate w SSW Pragmatic Solutions

Radca prawny Katarzyna Jaroszyńska doradza klientom w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych, w zagadnieniach dotyczących prawa korporacyjnego, a także w projektach związanych z prawem rynku kapitałowego oraz finansów i bankowości.

Katarzyna posiada wieloletnie doświadczenie w projektach upubliczniania spółek, zarówno w zakresie przygotowywania odpowiedniej dokumentacji, jak i reprezentacji w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Doradza w obszarze wymagań regulacyjnych obowiązujących uczestników rynku publicznego oraz członków ich organów. Uczestniczyła również w licznych przedsięwzięciach obejmujących pozyskiwanie finansowania.

Zakres jej specjalizacji obejmuje również planowanie i wdrażanie restrukturyzacji własnościowych, tworzenie i opracowywanie reguł corporate governance i transformacji prawnych spółek. Katarzyna brała udział w wielu projektach restrukturyzacyjnych grup kapitałowych obejmujących podmioty z różnych jurysdykcji oraz polskie fundusze inwestycyjne. Doradza w projektach z zakresu prawa transakcyjnego, w tym w transakcjach na akcjach spółek publicznych, a także w projektach dotyczących planowania sukcesji, w tym z udziałem podmiotów z zagranicznych jurysdykcji.

Ostatnie projekty

  • T-Bull S.A., spółka zajmująca się produkcją gier mobilnych, notowana obecnie na rynku NewConnect: doradztwo prawne w zakresie przygotowania prospektu emisyjnego Spółki i reprezentacja w postępowaniu przed KNF oraz GPW  Grupa kapitałowa z branży rozlewniczej: Doradztwo w restrukturyzacji polegającej na wprowadzeniu do struktury obejmującej kilkadziesiąt podmiotów, cztery FIZ oraz luksemburskie SCSp, i wsparciu klienta w zakresie dystrybucji dywidend przez strukturę
  • Awbud S.A.: doradztwo podczas transakcji pośredniego zbycia akcji Spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rzecz Abadon Real Estate S.A.; kompleksowe wsparcie w procesie negocjacji i przygotowania dokumentów transakcyjnych, w tym umowy inwestycyjnej, z uwzględnieniem publicznego charakteru Awbud S.A.
  • PlayWay S.A. zajmująca się produkcją gier mobilnych i komputerowych: doradztwo w procesie pierwszej oferty publicznej, w tym przygotowanie prospektu emisyjnego oraz reprezentacja w postępowaniu przed KNF, KDPW oraz GPW   
  • Krynica Vitamin S.A.: kompleksowe doradztwo prawne w procesie pierwszej oferty publicznej, w tym sporządzenie prospektu emisyjnego oraz reprezentacja w postępowaniu przed KNF, KDPW oraz GPW
  • ASM Group S.A., spółka świadcząca kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży, notowana uprzednio na rynku NewConnect: udział w procesie przygotowania prospektu emisyjnego  
  • Grupa z branży meblowej (spółka notowana na GPW): Doradztwo w procesie emisji obligacji, obejmujące przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym dokumentów zabezpieczeń, reprezentację w postępowaniach przed KDPW oraz GPW, w wyniku którego obligacje zostały wprowadzone do notowań na rynku Catalyst
  • Paged S.A.: doradztwo w procesie pozyskania finansowania na kwotę 70 mln PLN na refinansowanie długu z obligacji dla spółki notowanej na GPW (negocjacje i wsparcie w procesie uzgodnienia pakietu dokumentacji kredytowej w standardzie LMA obejmującej umowę kredytową wraz z zabezpieczeniami)”
  • Poufny klient: Doradztwo w transakcji zbycia wierzytelności przez jeden z największych banków zagranicznych działających w Polsce, za pośrednictwem funduszu sekurytyzacyjnego
  • Poufny klient: Doradztwo w restrukturyzacji przedtransakcyjnej w związku ze sprzedażą podmiotu, w ramach którego prowadzona jest elektrownia wiatrowa oraz w przygotowaniu struktury do zbycia spółki na rzecz potencjalnego inwestora

Zainteresowania

iberystyka, jazda konna, literatura