Katarzyna Solarz

Counsel w SSW Pragmatic Solutions

Radca Prawny, ukończyła z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej doświadczenie obejmuje uczestnictwo w licznych projektach z zakresu fuzji i przejęć i restrukturyzacji, a także rynku kapitałowego. Doradzała na rzecz funduszy private equity, w tym w zakresie aspektów regulacyjnych (zwłaszcza w kontekście regulacji AIFMD).

Ostatnie projekty

  • Doradzała w projekcie obejmującym audyt obecnej i planowanej struktury funduszu private equity inwestującego w średniej wielkości przedsiębiorstwa z regionu CEE, który zainwestował ponad 600 mln EUR w ponad 40 inwestycji w 10 krajach ukierunkowany na dostosowanie do wymogów wynikających dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – ZAFI (tzw. dyrektywa AIFMD)
  • Brała udział w utworzeniu FIZAN dla klientów kontrolujących aktywa o charakterze finansowym (wartość ok. 200 mln PLN), negocjowaniu umowy o współpracy pomiędzy TFI a klientem oraz w przygotowaniu umowy uczestników FIZAN, regulującej wzajemne rozliczenia w powiązaniu z aktywami wniesionymi do FIZAN; uczestniczy także w bieżącej obsłudze działalności FIZAN z perspektywy uczestników
  • Uczestniczyła w procesie pozyskania finansowana akwizycyjnego dla podmiotu zamierzającego nabyć spółkę prowadzącą elektrownię wiatrową, brała udział w uzgadnianiu dokumentacji kredytowej wraz z pakietem zabezpieczeń
  • Doradzała w projekcie obejmującym kompleksowe doradztwo przy stworzeniu JV w formie spółki komandytowej na rynku księgarskim oraz przygotowanie pakietu dokumentacji, obejmującego m.in. umowę wspólników i reguły corporate governance spółki komandytowej
  • Uczestniczyła w projekcie obejmującym doradztwo prawne w zakresie joint venture podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną
  • Opracowywała dokumentację deinwestycyjną dla wspólnika posiadającego pakiet 40% udziałów w spółce z branży medycznej
  • Brała udział w projekcie obejmującym przeprowadzenie procesu restrukturyzacji przedtransakcyjnej w związku ze sprzedażą podmiotu, w ramach którego prowadzona jest elektrownia wiatrowa, przygotowanie struktury do zbycia spółki na rzecz potencjalnego inwestora
  • Uczestniczyła w projekcie obejmującym przeprowadzenie procesu restrukturyzacji przedtransakcyjnej w związku ze sprzedażą podmiotu z branży medycznej
  • Doradzała w projekcie obejmującym doradztwo prawne w zakresie badania prawnego spółki oraz transakcji nabycia mniejszościowego pakietu udziałów dla szwedzkiej firmy consultingowej

Zainteresowania

muzyka i kino