Luiza Różycka

Legal Intern

Luiza jest studentką prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się sprawami z zakresu bankowości i finansów oraz fuzji i przejęć.

Ostatnie projekty

  • Przygotowanie prospektów emisyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wprowadzenia akcji na giełdę.
  • Przygotowanie dokumentów związanych z emisją obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych (publicznych i prywatnych); przygotowanie prospektów emisyjnych lub emisji obligacji; sporządzanie zatwierdzeń korporacyjnych wymaganych do emisji dłużnych papierów wartościowych.
  • Zamknięcie transakcji typu transgranicznego; kontaktując się z prawnikami reprezentującymi drugą stronę transakcji; odpowiedzialność za ostateczną wersję dokumentów bezpieczeństwa, organizację spotkania końcowego i kontakt po zamknięciu z prawnikami i przedstawicielem drugiej strony.

Zainteresowania

Sztuka oraz moda.