Piotr Motor

Junior Associate w SSW Pragmatic Solutions

Piotr Motor, praktykę zdobywał miedzy innymi w dziale rynków kapitałowych kancelarii Dentons oraz Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Posiada doświadczenie w obszarze doradztwa instytucjom finansowym, krajowym i zagranicznym, w kwestiach regulacyjnych w zakresie rynków kapitałowych. Koncentruje się na bieżącej obsłudze spółek prywatnych, publicznych, banków i domów maklerskich. Doradzał w zakresie wymogów licencyjnych firm inwestycyjnych, działalności maklerskiej oraz regulacji takich jak MiFID II, AML i CRR. Specjalizuje się w obszarze doradztwa przy ofertach publicznych i wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie ubiega się stopień doktora na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lubinie oraz uczęszcza na studia podyplomowe na kierunku Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej.

Ostatnie projekty

Zainteresowania

rynki kapitałowe, psychologia, trading, sztuki walki