Szymon Okoń

Partner w SSW Pragmatic Solutions

Dr Szymon Okoń, radca prawny, doktor nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Adiunkt w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Absolwent prawa na UAM w Poznaniu oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jego główną specjalnością są transakcje fuzji i przejęć, aspekty prawne i finansowe rynków kapitałowych oraz finanse i bankowość. Studiował na Edinburgh Napier University oraz London School of Economics and Political Science. Jego doświadczenie obejmuje uczestnictwo w licznych projektach transakcyjnych i restrukturyzacyjnych oraz doradztwo korporacyjne. Zdobywał także doświadczenie w obszarze regulacyjnym rynku finansowego. Doradzał przy realizacji obowiązków informacyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, w tym przy tworzeniu struktur ukierunkowanych na ich optymalizację.

Ostatnie projekty

 • Brał udział w projekcie utworzenia i ustalenia zasad zarządzania funduszem inwestycyjnym (docelowe aktywa ok. 500 mln PLN) w jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych (w tzw. formule white label), dla jednego z uznanych i doświadczonych zarządzających funduszami hedgingowymi w Nowym Jorku i Londynie
 • Doradzał w procesie emisji obligacji przez spółkę z branży meblowej (spółka notowana na GPW), który obejmował przygotowanie pakietu dokumentów związanych z emisją, w tym dokumentów zabezpieczeń, postępowanie przed KDPW oraz GPW (obligacje zostały wprowadzone do notowań na rynku Catalyst)
 • Doradzał przy dochodzeniu roszczeń klienta banku szwajcarskiego przeciwko jednej z największych platform działających na rynku FOREX usytuowanej w Wielkiej Brytanii
 • Uczestniczył w procesie emisji obligacji spółki z branży biopaliw, obejmującym ustanowienie i administrowanie zabezpieczeniami w kilku jurysdykcjach (w tym niemiecki dług gruntowy, zastawy na akcjach spółek niemieckich, umowy cesji z umów ubezpieczenia, umowy podporządkowania)
 • Doradzał w procesie emisji obligacji  przez spółkę z branży budowlanej (spółka notowana na GPW), który obejmował przygotowanie pakietu dokumentów związanych z emisją, negocjacje z instytucjami finansowymi, postępowanie przed KDPW oraz GPW (obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst)
 • Brał udział w procesie pozyskania finansowania akwizycyjnego na kwotę 55 mln PLN oraz kredytu obrotowego na kwotę 7,5 mln PLN dla spółki z grupy Paged S.A., notowanej na GPW (negocjacje i wsparcie w procesie uzgodnienia pakietu dokumentacji kredytowej w standardzie LMA obejmującej umowę kredytową wraz z zabezpieczeniami)
 • Doradzał przy zbyciu wierzytelności przez jeden z największych banków zagranicznych działających w Polsce za pośrednictwem funduszu sekurytyzacyjnego;
 • Uczestniczył w audycie obecnej i planowanej struktury funduszu private equity (inwestującego w średniej wielkości przedsiębiorstwa z regionu CEE, który zainwestował ponad 600 mln EUR w ponad 40 inwestycji w 10 krajach), ukierunkowanym na dostosowanie do wymogów wynikających dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) (AIFMD)
 • Brał udział w procesie przygotowania prospektu emisyjnego spółki ASM Group S.A. świadczącej kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży, notowanej obecnie na rynku NewConnect
 • Świadczył kompleksowe doradztwo prawne spółce Krynica Vitamin S.A. w procesie pierwszej oferty publicznej, w tym sporządzał prospekt emisyjny oraz reprezentował spółkę w postępowaniu przed KNF, KDPW oraz GPW
 • Uczestniczył w procesie emisji obligacji  przez Famur S.A. (spółka notowana na GPW), który obejmował przygotowanie pakietu dokumentów związanych z emisją (program emisji obligacji do 500 mln PLN), postępowanie przed KDPW, GPW i Bondspot (obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst)
 • Uczestniczył w procesie emisji obligacji  przez Medort S.A., który obejmował przygotowanie pakietu dokumentów związanych z emisją (program emisji obligacji do 100 mln PLN), postępowanie przed KDPW, GPW i Bondspot (obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst)
 • Doradzał w procesie pozyskania finansowania na kwotę 70 mln PLN na refinansowanie długu z obligacji dla spółki z grupy Paged S.A., notowanej na GPW (negocjacje i wsparcie w procesie uzgodnienia pakietu dokumentacji kredytowej w standardzie LMA obejmującej umowę kredytową wraz z zabezpieczeniami)
 • Brał udział w procesie sporządzania prospektu emisyjnego PGS Software S.A., jednej z największych spółek IT w Polsce, notowanej obecnie na rynku NewConnect oraz reprezentował spółkę w postępowaniu przed KNF oraz GPW
 • Uczestniczy w procesie pozyskania finansowania na kwotę 85 mln PLN (kredyt budowlany, kredyt inwestycyjny, kredyt na finansowanie podatku VAT) w związku z przedsięwzięciem deweloperskim polegającym na budowie obiektu biurowo-usługowego klasy A (negocjacje i wsparcie w procesie uzgodnienia pakietu dokumentacji kredytowej w standardzie LMA obejmującej umowę kredytową wraz z zabezpieczeniami)
 • Doradza spółce PlayWay S.A. zajmującej się produkcją gier mobilnych i komputerowych w procesie pierwszej oferty publicznej, w tym przygotowuje prospekt emisyjny oraz reprezentuje spółkę w postępowaniu przed KNF, KDPW oraz GPW

Wyróżnienia:

W 2015 roku dr Szymon Okoń zajął 2. miejsce w prestiżowym rankingu Dziennika Gazety Prawnej – Rising Stars: Prawnicy liderzy jutra. Kryteria konkursu to innowacyjność, kreatywność, umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych i wiedza pogłębiana w ramach pracy naukowej.

Kapituła konkursu tak opisała dr. Szymona Okonia: „Żywy dowód na to, że doba ma jednak trochę więcej niż 24 godziny. Inaczej nie da się wytłumaczyć tego, iż został podwójnym doktorem: na podstawie rozprawy „Nadzór nad firmą inwestycyjną w Polsce” zdobył tytuł doktora nauk prawnych, a następnie dzięki dysertacji „Wymogi adekwatności kapitałowej a bezpieczeństwo i efektywność domu maklerskiego” uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Obecnie przygotowuje się do habilitacji, prowadzi liczne zajęcia dydaktyczne i wykłady”.

Zainteresowania

teoria gier, podróże (przede wszystkim kraje azjatyckie)