Tomasz Kwaśniewski

Associate w SSW Pragmatic Solutions

Tomasz Kwaśniewski, aplikant radcowski, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiował również na Uniwersytecie Wiedeńskim. Doświadczenie zdobywał między innymi w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. W SSW zajmuje się sprawami z zakresu rynków kapitałowych oraz procesów restrukturyzacyjnych. Interesuje się również prawem konkurencji.

Ostatnie projekty

  • Uczestniczy w przygotowywaniu prospektu emisyjnego związanego z wprowadzeniem na GPW spółki z branży rozrywki elektronicznej
  • Doradza w przygotowywaniu prospektu emisyjnego w ramach procesu przeniesienia spółki z branży IT z NewConnect na GPW
  • Doradza przy pionierskim projekcie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW warrantów w ramach dual listing
  • Doradzał przy procesach restrukturyzacyjnych w grupach obejmujących FIZ, spółki luksemburskie i cypryjskie

Zainteresowania

narciarstwo, sztuka współczesna, stolarstwo