Wojciech Szczepaniak

Partner w Kancelarii SSW

Wojciech Szczepaniak, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy venture capital w zakresie prawa spółek, prawa regulującego fundusze inwestycyjne oraz publicznego obrotu papierami wartościowymi. Doradza klientom indywidualnym przy tworzeniu optymalnych struktur zapewniających bezpieczeństwo sukcesji majątkowej z wykorzystaniem zagranicznych fundacji prywatnych i trustów. Aktywnie działa jako członek międzynarodowych organizacji International Bar Association oraz International Fiscal Association.

Ostatnie projekty

  • Prowadził kompleksowe doradztwo, w tym w zakresie negocjacji warunków współpracy oraz przygotowania dokumentacji umownej w związku z przystąpieniem inwestora do spółki z branży telefonii komórkowej
  • Obsługiwał proces przedterminowego wykupu i częściowego refinansowania obligacji korporacyjnych
  • Opracowywał i wdrażał koncepcję optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej jednej z najbogatszych Polek obejmującej wprowadzenie grupy kapitałowej do struktury podmiotów zagranicznych kontrolujących polski FIZ
  • Prowadził kompleksową obsługę prawną podziału medycznej grupy spółek

Zainteresowania

sport, muzyka, sztuka